Cách gửi tiền

Lựa chọn phương thức gửi tiền của bạn.

Cách chuyển

Chuyển quỹ đến tài khoản trò chơi của bạn.

Cách rút tiền

Rút tiền thắng của bạn! Nhanh chóng & thuận tiện.