Từng bước một tải về Android

BƯỚC 1

Bấm vào nút Tải về dưới đây

BƯỚC 2

Cài đặt và chạy tập tin sau khi tải về xong.

BƯỚC 3

Đăng nhập với tên hiển thị dưới đây.

Người chơi có thể đăng nhập bằng cách sử dụng mật khẩu mặc định dưới đây hoặc người chơi có thể tạo mật khẩu riêng của họ bằng cách nhấp vào nút  “THAY ĐỔI MẬT KHẨU”
THAY ĐỔI MẬT KHẨU
TẢI VỀ